KIẾM QUÀ TẶNG

Tham gia Câu lạc bộ tặng quà # Love4READS!

Loại đóng góp này là một đóng góp định kỳ. Bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng cho thành viên của mình và có thể chọn từ 3 tầng:

 

  • Anh hùng học viên - $ 25 đến $ 49
    Giúp hỗ trợ người học đạt được mục tiêu xóa mù chữ

  • Lớp vô địch - $ 50 đến $ 99
    Giúp hỗ trợ một lớp người học

  • Người bảo vệ di sản - $ 100 trở lên
    Giúp cải thiện dịch vụ hỗ trợ và tăng trưởng chương trình

60355263_2225098804234806_62464824525507

Chọn cấp độ cho của bạn