top of page

TRÌNH ĐỘ TIN HỌC

Phòng thí nghiệm máy tính của chúng tôi là nơi hoàn hảo để phát triển các kỹ năng công nghệ rất cần thiết!

Computers

 

Gia sư phòng thí nghiệm máy tính của chúng tôi làm việc trực tiếp với người học để phát triển các kỹ năng hiểu biết cơ bản về máy tính của họ, bao gồm bật máy tính, bàn phím và kỹ năng chuột, chương trình Microsoft và tạo tài khoản email.

 

Người dạy kèm cũng sẵn sàng hỗ trợ người học tạo sơ yếu lý lịch và điền đơn xin việc trực tuyến.

 

Phí vào cửa là 25 đô la.

bottom of page